Reservelæger og vikarer

Klinikken deltager i uddannelse af læger under videreuddannelse.

Formålet med reservelægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem reservelægen og tutorlægen i klinikken.

En reservelæge er en færdiguddannet læge og de har som minimum har haft 6 måneder på et hospital inden de kommer ud i en klinik.

Du vil i denne tid kunne møde følgende uddannelseslæger og vikarer i huset:

 

Læge Rosemarie Lygum

 

Læge Jonas Olsen

 

 

Læge Emilie Selsing

 

 

Læge Frederik Oreby Anderson

 

Læge Lise H. Lund

 

 

Læge Jonas Rønn

Læge Jonas Rønn