Om os

Lægerne i Kirkestræde er en privat Kompagniskabspraksis, med overenskomst med Sygesikringen. Vi er 5 læger der er fælles om én praksis og du som (gruppe 1) patient er tilmeldt huset som helhed. Det betyder at du som patient, frit kan vælge hvilken læge du vil konsultere. Som regel vil det dog være mest hensigtsmæssigt at knytte sig til én læge,- især ved længerevarende forløb.
Udover de fem læger er vi  3 sygeplejersker, 4 sekretærer, 1 bogholder og 2 servicemedarbejdere. Oftest er der også flere læger der er ved at videreuddanne sig til praktiserende læge.
Vi er akkrediteret i henhold til DDKM(Den Danske kvalitetsmodel)
TELEFONER:
Vi har i lægehuset telefonen åben mandag til fredag kl. 8.00-11:30
Alle læger, der er på arbejde, er ved telefonen kl. 8.00-9:00.
Hvis du ringer for tidsbestilling eller almindelig receptfornyelse, beder vi dig om fortrinsvis at ringe mellem kl. 9.00-11:30, så er der bedre tid om morgenen, når du måske har brug for at tale med en læge.
Når telefonen er lukket kan vi kontaktes ved akut opstået sygdom ved at trykke 1.
Ved afbud: tryk 9 og læg besked om cpr nr, navn og hvilken tid der skal slettes.

KONSULTATION:
Konsultation( inclusive videokonsultation) kun efter tidsbestilling. Der er normalt sat 4 patienter til i timen, og der kan derfor påregnes 10-15 min til en almindelig konsultation. Hvis du har brug for længere tid bør du gøre opmærksom på det ved tidsbestillingen. Dobbelttider gives som udgangspunkt kun efter aftale med lægen. Ligeledes vil vi meget gerne vide når det drejer sig om specielle ting (f.eks. børne- og graviditetsundersøgelser, attester og helbredsundersøgelser) Vi vil derfor spørge hvad det drejer sig om når du bestiller tid.

SYGEBESØG:
Hver læge har en fast dag hvor de kører sygebesøg: Mandag: Lars Aaen, Tirsdag: Anders Vestergård Madsen, Onsdag: Lillian Apetri, Torsdag: Mette Møller, Fredag: Peter Schou.  Vi foretrækker at du kommer til lægehuset, da vores muligheder for undersøgelser er langt bedre. Sygebesøg må derfor betragtes som en nødløsning. Sygebesøg aftales i tlf. tiden kl. 8.00-9.00 med lægen selv.

FRIDAGE:
Hver læge har en ugentlig fridag grundet lægevagter, møder ect. Mandag: Anders Vestergård Madsen, Tirsdag: Mette Møller, Onsdag: Peter Schou, Torsdag: Lars Aaen, Fredag: Lillian Apetri

HANDICAPPEDE:
Vi har  handicapvenlig indgang i niveau med fortorv og elevator i opgangen. Desuden handicaptoilet i stueetagen.

UDDANNELSESLÆGER/STUDERENDE:

Vi er uddannelsessted for læger og har i perioder medicinstuderende, uddannelseslæger, og færdiguddannede læger der er  i gang med at videreuddanne sig til praktiserende læge eller hospitalslæge. I den forbindelse er der tæt samarbejde med én af de faste læger i huset, som er garant for at det sundhedsfaglige arbejde er korrekt. I forbindelse med nogle af uddannelsesforløbene kan konsultationerne blive optaget på video – men altid kun med accept fra patienten. Du kan selvfølgelig bede om ikke at komme ind til disse.

FROKOST

Lægehuset holder frokostlukket kl. 12:45-13:15. Ved akut behov for kontakt til lægehuset i dette tidsrum, kan vi kontaktes på telefonen (se ovenfor)