KOL

NY struktur for KOL behandling

Grundet en ny aftale mellem Regionerne i Danmark og de praktiserende læger, sker der er omstrukturering af KOL behandlingen.

Der anbefales en ÅRSKONTROL hos din faste LÆGE, med af en Lungefunktionsundersøgelse og evt blodprøver hos vores sygeplejerske samme dag.

Der sker en inddeling i 4 grupper (A,B,C,D) afhængig af sygdommens karakter og alvorlighed.

Gruppe A og B: ses kun til årskontrollen

Gruppe C: vil vi gerne se hvert 1/2 år

Gruppe D skal følges på sygehusets lungeafdeling