KOL

Ny struktur for KOL behandling

Grundet en ny aftale mellem Regionerne i Danmark og de praktiserende læger sker der en omstrukturering af

KOL kontrollerne.

Vi anbefaler en Årskontrol hos din læge forudgået af en lungefunktionsundersøgelse samme dag +evt blodprøver.

NYT: Der er sket en inddeling i 4 grupper (A,B,C,D) afhængig af sygdommens karakter og alvorlighed.

Gruppe A og B ses kun til Årskontrollen

Gruppe C vil vi gerne se hver ½ år

Gruppe D skal følges på sygehusets lungeafd.