Diabetes

Ny struktur for diabetesbehandling

Grundet en ny aftale mellem Regionerne i Danmark og de praktiserende læger sker der en omstrukturering af diabeteskontrollerne.

Fremover anbefaler vi fortsat en Årskontrol af din diabetes i den måned hvor du har fødselsdag (eller hvor du plejer at komme til årskontrol) hos din læge.

NYT: Der skal, senest 2 dage før, tages blod- og urinprøve på SYGEHUSET

Ved årskontrollen hos lægen aftales hvor ofte sukkersygen skal kontrolleres. Der vil blive lavet EKG, målt BT, ændret medicin etc.

KONTROLHYPPIGHED: For nogle hver 3.måned, for andre hver 6.måned. Og for andre igen er det nok med Årskontrollen.

********

Vi vil fremover tilstræbe at der gives tider/bestilles blodprøver fra gang til gang – ligesom recepter tilstræbes at løbe fra kontrol til kontrol