Diabetes

Ny struktur for diabetes behandling

Grundet en ny aftale mellem Regionerne i Danmark og de praktiserende læger, sker der er omstrukturering af diabetes kontrollerne.

Fremover anbefaler vi fortsat en ÅRSKONTROL hos din faste læge i DEN MÅNED hvor du har fødselsdag (eller hvor du plejer at komme til årskontrol)

Der skal, senest 2 dage før, tages BLODPRØVER og URINPRØVE (husk selv prøveglas) PÅ SYGEHUSET.

Ved denne årskontrol aftales med lægen hvor tit sukkersygen skal kontrolleres over resten af året hos sygeplejersken. (Kontrolhyppighed kan for nogle være hver 3. mdr, for andre hver 6. mdr og for andre igen er det nok med årskontrollen) Der vil blive lavet EKG, målt BT, ændret medicin etc den dag du kommer hos lægen.

Vi vil fremover tilstræbe at der gives tider/bestilles blodprøver (tages på laboratoriet) fra gang til gang.